Bikini Top S M L
Size Conversion I - II II - III III - IV
Breast circumference in cm 79-83 84-88 89-93
Underbust circumference in cm 72-77 78-82 83-87
Bikini Slip S M L U
Size Conversion 38-40 40-42 42-44 38-42
Waist circumference in cm 68-72 73-77 78-82 67-74
Basin circumference in cm 91-95 96-100 101-105 91-97
One-piece Swimsuits - Body S M L
Size Conversion I - II II - III III - IV
Breast circumference in cm 79-83 84-88 89-93
Underbust circumference in cm 72-77 78-82 83-87
Waist circumference in cm 68-72 73-77 78-82
Basin circumference in cm 91-95 96-100 101-105
Dress S M L
Size Conversion 38-40 42 44-46
Breast circumference in cm 79-83 84-88 89-93
Waist circumference in cm 68-72 73-77 78-82
Basin circumference in cm 91-95 96-100 101-105
Leggings - Short S M L XL
Size Conversion 38-40 40-42 42-44 44-46
Waist circumference in cm 68-72 73-77 78-82 83-87
Basin circumference in cm 91-95 96-100 101-105 106-110
Top - Jerseys S M L XS-S M - L
Size Conversion 38-40 40-42 42-44 38-42 42-44
Breast circumference in cm 79-83 84-88 89-93
Waist circumference in cm 68-72 73-77 78-82 67-73 74-80
Basin circumference in cm 91-95 96-100 101-105 90-96 97-103
Skirts S M L
Size Conversion 38-40 40-42 42-44
Waist circumference in cm 68-72 73-77 78-82
Basin circumference in cm 91-95 96-100 101-105